WIESŁAW SZYMAŃSKI

   Urodzony w 1957 roku w Białymstoku. Zmarł 27 lutego 2013 roku. Ukończył studia polonistyczne na Filii Uniwersytetu Warszawskiego w Białymstoku. Od 1980 roku Wiesław Szymański pracował w Polskim Radiu Białystok, był dziennikarzem Redakcji Programów Artystycznych. Pisał wiersze, dramaty i słuchowiska radiowe. Wiersze publikował na łamach takich pism jak: "Poezja", "Nowy Wyraz", "Kierunki", "Słowo Powszechne", a wiersze satyryczne w "Szpilkach".

   Wiersze Wiesława Szymańskiego drukowane też były za granicą, między innymi w Stanach Zjednoczonych, Francji, na Litwie i Białorusi, a w przekładach także na Ukrainie, w Czechach, Jugosławii, Rosji, Włoszech i Belgii.

   Wiesław Szymański pisał także dramaty i słuchowiska radiowe. W 1996 roku brał udział w organizowanym w Krakowie Międzynarodowym Seminarium "Pisać dla teatru". W listopadzie 1997 roku na scenie Teatru Szkolnego Akademii Teatralnej w Białymstoku odbyła się premiera jego sztuki pod tytułem "Białe światło śniegu". W 1998 roku, w organizowanym w Szczecinie Ogólnopolskim Konkursie na Słuchowisko Radiowe pod hasłem "Nad Odrą i Bałtykiem", za słuchowisko pod tytułem "I po balu" otrzymał III nagrodę, a dwa lata później - na IV Ogólnopolskim Konkursie Literackim imienia Stanisława Grochowiaka w Lesznie - wyróżnienie za słuchowisko pt. "Grzechowisko".

   W roku 2002 Wiesław Szymański uczestniczył w warsztatach dramaturgicznych prowadzonych w Teatrze Polskim w Poznaniu przez Ingmara Villquista.

   Drukiem ukazały się:

   "Witraż Wileński." (wiersze) - 1994
   "Icones barbarae" (wiersze) - 1994
   "Rymy pluralisty. Wiersze satyryczne" - 1994
   "Dedykacje" (wiersze) - 1995
   "Podróż na Wschód" ( wiersze) - 1996
   "Dzień nie odchodzi, noc nie chce przyjść" ( wiersze ) - 1997
   "Wiersze nowe" - 1998
   "Limeryki" - 2000
   "I po balu. Słuchowiska radiowe" - 2000
   "Niska 13 B" ( wiersze ) - 2001
   "Wiersze" - 2003
   "Mam do powiedzenia. Wybór felietonów radiowych" - 2005