JAN IZYDOR SZTAUDYNGER

  Sztaydynger Jan Izydor (1928-1970), Poeta, satyryk. Członek grupy literacko-artystycznej Helion. W latach 1928-1935 był nauczycielem w szkołach średnich i organizatorem teatrów lalkowych. Po wojnie redaktor czasopisma Teatr Lalek.


Nie boję się niebytu
boję się chwili tranzytu.