Przez tjk | 30/08/2016 - 09:23
Średnia: 5 (2 votes)

 Nie dawno usłyszałem w obronie zapisów w ustawie zasadniczej


...wierzący w Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna...
...za kulturę zakorzenioną w chrześcijańskim dziedzictwie Narodu...


że wartości chrześcijańskie (cokolwiek to znaczy, o czym poniżej, i kto ma rozstrzygać co nimi jest a co nie), tworzą tożsamość Polski. Choćby przykazania bezpośrednio wywodzące się z dekalogu, np. "nie zabijaj", itp.

Po pierwsze - zanim wymyślono chrześcijaństwo te etyczne, ogólno ludzkie wartości już istniały w świadomości i zostały one zapożyczone, wcielone do nowo powstałej religii.

Po drugie - kilka wybranych naprędce cytatów z księgi, na którą się powołują przypisujący te wartości chrześcijaństwu:

BIBLIA WARSZAWSKO-PRASKA Nowy Testament, Ew. wg św. Łukasza, rozdz. 19,27 Nieprzyjaciół zaś moich, tych, którzy nie chcieli, żebym nimi rządził, przyprowadźcie tu i zabijcie na moich oczach.

BIBLIA TYSIĄCLECIA, Łk 19,27 Tych zas przeciwników moich, którzy nie chcieli, zebym panował nad nimi, przyprowadźcie tu i pościnajcie w moich oczach

Lb 31,17 Zabijecie więc spośród dzieci wszystkich chłopców, a spośród kobiet te, które już obcowały z mężczyzną.

Stary Testament 1 Krl 14,10 Dlatego sprowadzę nieszczęście na ród Jeroboama, gdyż wytępie z domu Jeroboama nawet chłopca, niewolnika i wolnego w Izraelu. Tak więc usunę ślad po rodzie Jeroboama, jak uprząta sie gnój bez reszty.

Kpl 24,16 Ktokolwiek bluźni imieniu Pana, będzie ukarany śmiercią. Cała społecznośc ukamienuje go. Zarówno tubylec, jak i przybysz będzie ukarany śmiercia za bluźnierstwo przeciwko Imieniu.


Po trzecie - przypisy i cytaty historyczne

Innocenty III: Każdy, kto usiłuje interpretować Boga na swój własny sposób, stojący w sprzeczności z dogmatem Kościoła, musi zostać bez litości spalony.

Papież Leon XIII uzasadnia karę śmierci: "Kara śmierci jest niezbędnym i skutecznym środkiem dla osiągnięcia celu Kościoła, gdy buntownicy wystąpią przeciw niemu i naruszą jedność duchową".


W ciągu przeszło 600 lat działalności sądy inkwizycyjne skazały na różne kary kilkaset tysięcy osób, z czego prawdopodobnie kilkanaście tysięcy zostało straconych.

Wyprawy krzyżowe – łączna nazwa wszystkich krucjat prowadzonych od XI do XIII wieku w celu odbicia, a następnie obrony miejsc związanych z religią chrześcijańską w Palestynie. Liczba ofiar nieustalona, mówi się o kilkudziesięciu tysiącach.

II w. - Święty Klemens z Aleksandrii pisał: "Każda kobieta powinna być przepełniona wstydem przez samo tylko myślenie, że jest kobietą".

1572 - We Francji 24 sierpnia w masakrze znanej pod nazwą Dnia Świętego Bartłomieja zamordowano 10 000 protestantów. Papież Grzegorz XIII napisał potem do króla Francji Karola IX: "Cieszymy się razem z tobą, że z Boską pomocą uwolniłeś świat od tych podłych heretyków".

1855 r. - Sprzeciw Kościoła wobec Konstytucji Stanów Zjednoczonych. Kościół głosił: "Wolność to bluźnierstwo, wolność to odwodzenie innych od prawdziwego Boga. Wolność to mówienie kłamstw w imię Boga". Wcześniej, do Kongresu Stanów Zjednoczonych, Kościół wniósł projekt ustawy zabraniającej wydobywania z łona ziemi ropy naftowej, którą Bóg tam umieścił, aby czarci w piekle mieli czym pod kotłami palić.

1939 r. - Papież Pius XII w liście do hierarchii kościelnej USA dopatruje się przyczyny "dzisiejszych nieszczęść" nie w faszyzmie, lecz m.in. w krótkich spódnicach pań. Poparcie Piusa XII dla hitlerowskiej napaści na Polskę znalazło swój wyraz w encyklice z 20 października 1939 r. Papież uznał ją za "walkę interesów o sprawiedliwy podział bogactw, którymi Bóg obdarzył ludzkość."
Hitler był zawsze przekonany, że działa z woli Stwórcy przeciwko Żydom. Tak pisał nie tylko w swoim manifeście politycznym, ale i później powtórzył te same słowa (przemówienie w Reichstagu w 1938 roku). Już na samym początku, po dojściu Hitlera do władzy, Episkopat Niemiec pozytywnie ocenił faszyzację kraju (konferencja w Fuldzie, 28.03.1933 r.) i wezwano niemieckich katolików do uznania nowej władzy (20 lipca 1933 roku podpisano konkordat). Watykan reprezentował wówczas podsekretarz stanu, kardynał Eugenio Pacelli, późniejszy Pius XII. Obecność Hitlera w łonie Kościoła wcale nie przeszkadza hierarchii kościelnej. Nigdy nie został oficjalnie ekskomunikowany, a jego jawnie heretycka książka „Mein Kampf" nie znalazła się na kościelnym indeksie ksiąg zakazanych (wśród nich znalazły się natomiast dzieła naukowe i filozoficzne, m.in. Galileusza, Kanta, Keplera, Kopernika, Monteskiusza czy Woltera). Ostatnie wydanie Indeksu, opublikowane w 1948 roku, zawierało 4126 dzieł.

1945 - Pius XII w orędziu wigilijnym staje w obronie głównych oskarżonych o zbrodnie przeciwko ludzkości. Kuria rzymska interweniuje w sprawie ułaskawienia 200 zbrodniarzy hitlerowskich.

1980 - Beatyfikacja jezuity José de Anchieta, który twierdził: "Miecz i żelazny pręt to najlepsi kaznodzieje". Podczas beatyfikacji masowego mordercy Indian, papież Jan Paweł II nazwał go apostołem Brazylii, wzorem dla całej generacji misjonarzy i siebie samego.

2006 r. - 2 lipca przewodniczący Papieskiej Rady do Spraw Rodziny kardynał Alfonso Lopez Trujillo mówi w wywiadzie dla dziennika "Il Tempo", że aborcja "to zbrodnia bardziej przerażająca niż wszystkie wojny światowe". Czyli można wysnuć wniosek, że usuwanie nieświadomych istnienia embrionów lub zapłodnionej komórki jajowej jest gorsze niż mordy świadomych dzieci przez żołnierzy i w obozach zagłady.

Po czwarte - historia uczy, że każda religia ma początek i koniec. Pragmatyzm Mieszka I sprowadził chrześcijaństwo. Tenże pragmatyzm może wolą innego rządzącego sprowadzić np. islam lub nowo zmyśloną religię. Co wtedy z wartościami chrześcijańskimi?

Kończy się poranna kawa, więc podsumowując moje krótkie przemyślenia (no, co? w końcu jakoś trzeba ten proces nazwać), można byłoby sobie tego "... Boga będącego źródłem prawdy, sprawiedliwości, dobra i piękna..." darować, bo jak się, uchowaj Boże!, ten rzeczony zmieni, to może się okazać źródłem innych wartości.
Krótko - chciałbym aby konstytucja była jak najbardziej uniwersalna i aksjologicznie neutralna.

Czego życzę sobie i wszystkim zainteresowanym.