CHCESZ POCHWALIĆ SIĘ SWOJĄ TWÓRCZOŚCIĄ?

Zarejestruj się, poczekaj na zatwierdzenie administratora, zaloguj i dodawaj swoje wiersze.


EWA WILLAUME - PIELKA

   Pani Ewa o sobie:

    Jestem emerytowaną nauczycielką średniej szkoły medycznej. W toku pracy byłam także kierownikiem praktycznej nauki zawodu, a następnie dyrektorem szkoły.
    Od września 1965 roku mieszkam w Sosnowcu, choć rodem jestem z Poznania, a wczesne dzieciństwo oraz wczesną młodość przeżyłam w Warszawie
    Wiersze zaczęłam pisać w 1983 r., gdy w zakresie dodatkowych obowiązków odpowiadałam za organizację i poziom niektórych szkolnych uroczystości. Krótko po tym uległam poważnemu wypadkowi samochodowemu i po długim zmaganiu się z chorobą przeszłam na rentę inwalidzką W tym czasie rymowanie stało się dla mnie swoistą metodą rehabilitacji psychicznej
    Wiersze moje ukazują się w czasopiśmiennictwie zawodowym i biuletynie OIPP w Katowicach "Nasze Sprawy". Wielokroć były czytane na antenie Warszawskiej i Katowickiej Rozgłośni Radiowej.
    W 1996 r i 2001 ukazały się tomiki moich wierszy p.t. "Z życia wzięte cztery pory roku"
    W roku 2000 w konkursie Ogólnokrajowym zorganizowanym przez Szczecińską Oficynę Wydawniczą "MAK" trzy moje wiersze zostały wyróżnione, a w roku 2004 w Konkursie Ogólnokrajowym "Wiosna w Sławkowie" zajęłam I Miejsce za wiersz pt. "Dziesięć miesięcy uciekającego życia".
    W zakresie moich zainteresowań mieszczą się także: fotografika i malowanie oraz rysowanie.


Urodzona w styczniu 1939 roku w Poznaniu. Wojnę przeżyła w Warszawie. Od 1965 r. mieszka w Sosnowcu. Jest magistrem pielęgniarstwa i emerytowaną nauczycielką zawodu. Była kierownikiem szkolenia praktycznego , a następnie dyrektorem Liceum Medycznego, jak również członkiem Krajowej Komisji przy Ministrze Zdrowia do Programowania i Oceniania Podręczników Szkolnych. Za pracę zawodową wielokroć nagradzana, w tym dwakroć nagrodą Ministra Oświaty i Wychowania. Posiada tytuły: Zasłużonej Pielęgniarki Województwa Śląskiego, Zasłużonej Nauczycielki Zawodu oraz posiada Złoty Krzyż Zasługi nadany przez Radę Państwa i Złotą Odznakę Polskiego Towarzystwa Pielęgniarskiego.
Wiersze pisze od 1983 roku, a w okresie długiej rekonwalescencji po złamaniu kręgosłupa ( listopad 1984r.) oraz zaprzestaniu pracy zawodowej z powodu II grupy inwalidztwa , stały się swoistym środkiem terapeutycznym. Publikuje w czasopiśmiennictwie zawodowym (wojewódzkim i krajowym). Ma wydanych 5 tomików przez Stowarzyszenie PTP i OIP i P w Katowicach oraz pojawiła się w wielu Antologiach, gdzie została zaproszona - jak: "Wagon literacki 2010"; "Myśli w słowach napisane"- 2010 oraz w wydawnictwie dokonanym przez Stowarzyszenie Twórców Kultury Zagłębia Dąbrowskiego (2010). W 2011 roku wydawnictwo "Wagon Poetycki" wydało mały tomik pt."Pocztówki" wraz z wybranymi jej rycinami.

WYRÓŻNIENIA:
- 2004 roku przez Szczecińską Oficynę "Mak" w Konkursie Poezji pt."Z wichru spłynie moja miłość"
- 2004 roku w Ogólnopolskim Konkursie jednego wiersza "Wiosna Poetycka 2004 w Sławkowie"
- 2010 została wyróżniona w Ogólnopolskim Konkursie "Słowo Matka i Ojciec" organizowanym przez STKZD Wielokroć jej wiersze czytane były w Polskim Radiu.

Niestety, Pani Ewa odeszła z tego świata 10 lipca 2018 r.