WIDZIANE Z SOŁECKIEJ ŁAWY (68) CZERWIEC, LIPIEC 2018

Oceń wpis:: 
Jeszcze nikt nie glosował

  I znowu będę pisał „Ławeczkę” nie z punktu obserwacyjnego w sali konferencyjnej Urzędu Miasta, lecz pod wrażeniem bytności w Sali Bankietowej Pensjonatu Raj&Spa. Ta sala najwyraźniej stała się miejscem najbardziej prestiżowych zgromadzeń Rajgrodzian.. Tym razem zostałem zaproszony na Patriotyczny Koncert z okazji 100-lecia Odzyskania Niepodległości w wykonaniu artystów Opery Bałtyckiej w składzie: Anna Kinga Osior – sopran, Jacek Szymański – tenor, Dariusz Wójcik – bas i przy fortepianie Michał Kaleta.Artyści wykonali zestaw pieśni patriotycznych od „Warszawianki 1831” przez „Marsz Polonii” po „Legiony” do śpiewania których starali się włączyć, nieśmiałą początkowo, publiczność. W wykonywanie znanych i lubianych piosenek ułańskich publiczność włączała się już ochotniej a śpiewaków najwyraźniej rozgrzał nawiązany kontakt. i do „deserowego” bloku arii i duetów operetkowych przystąpili już całkiem rozluźnieni, a rozkołysana publiczność powtarzała za „Baronem Cygańskim”, że „wielka sława to żart”. Przy czym te familijarne okoliczności bynajmniej nie obniżyły poziomu wykonawczego. To naprawdę duża frajda słuchać w Rajgrodzie, na żywo, jakby to było, gdyby Tewi Mleczarz był bogaty, w wykonaniu, którego nie powstydziłyby się najlepsze sceny operowe.

Patrząc z kompleksowego punktu widzenia na obchody jubileuszu, opisany powyżej koncert ogarnął aspekt walk narodowowyzwoleńczych oraz stworzył radosną atmosferę tym obchodom przynależną. Natomiast umacnianiu naszej niepodległości i wypełnianiu jej konkretną, pozytywną treścią poświęcona była, w tej samej sali świętowana a opisana w poprzedniej „Ławeczce”, uroczystość otwarcia nowej oczyszczalni. Bowiem to nie buńczuczne demonstracje, ale codzienna, konkretna praca stanowi o sile naszej małej i wielkiej Ojczyzny. I w tym miejscu pozwolę sobie wymienić pracowników Urzędu Miasta oraz Zakładu Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej, którzy na wzmiankowanej uroczystości zostali przez Burmistrza Ireneusza Glinieckiego uhonorowani za wkład w przygotowanie i przeprowadzenie tej inwestycji:

Pani Jadwiga Stryjecka, która dbała o finansową stronę przedsięwzięcia,

Pan Jacek Piorunek, który pilotował w Urzędzie Marszałkowskim starania o uzyskanie dofinansowania,

Pani Anna Drapczuk, która kierowała przygotowaniem projektu inwestycyjnego,

Pani Gabriela Bieniecka Wysocka, która z panią Anną współdziałała,

Pan Marek Kostrzewski, który był gospodarzem i koordynatorem inwestycji oraz

Pani Jolanta Augustynowicz, która z pozycji ZGKiM z Panią Skarbnik współdziałała.

Pan Burmistrz, pamiętając o tym, że całe przedsięwzięcie było możliwe dzięki dobrej współpracy z Radą Miasta i wynikających z niej uchwałom, wręczył pamiątkowe grawertony Przewodniczącemu Mieczysławowi Gisztarowiczowi, v-ce przewodniczącym Annie Graczewskiej i Bogusławowi Kuczyńskiemu oraz Przewodniczącym Komisji Stanisławowi Królowi, Jarosławowi Matysiewiczowi i Markowi Bućko. Natomiast uhonorowanie głównodowodzącego operacją Burmistrza Ireneusza Glinieckiego pozostaje , a trakcie jesiennych wyborów, w gestii obywateli gminy.

Pragnę jeszcze, w ramach jubileuszowego wydania „Ławeczki”, podzielić się z Państwem swoimi przemyśleniami nad samą istotą niepodległości, do których to przemyśleń skłoniło mnie wezwanie Pana Prezydenta Andrzeja Dudy, by jej 100-lecie godnie uczcić: Niepodległy w niepodległej

Sołtys WojciechTekst opublikowany w Piśmie Towarzystwa Miłośników Rajgrodu „Rajgrodzkie Echa”