WIDZIANE Z SOŁECKIEJ ŁAWY (54) LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2016

Oceń wpis:: 
Jeszcze nikt nie glosował

   Na sesji Rady Miasta w dniu 31 października była głosowana poprawka budżetowa zabezpieczająca środki na remont remizy strażackiej w Woźnej Wsi. Merytoryczna dyskusja nad projektami uchwał odbywa się na posiedzeniach komisji, zaś prowadzący te obrady, na sesji przedstawia (niestety często zbyt skrótowo) jedynie jej wynik. Tym razem jednak dyskusja przeniknęła na sesję : Radny Mirosław Wierzbicki zapowiedział, że będzie głosował przeciw tej poprawce, ponieważ warunkiem dofinansowania zewnętrznego tej inwestycji jest jej ukończenie w tym roku, a mamy już późną jesień i terminowe wykonanie prac jest mało prawdopodobne. Odpowiedzieli mu radny Stanisław Król, który pracowicie krząta się wokół spraw woźnawiejskich oraz burmistrz który zapewnił, że prace będą ukończone, a jeśli by się wydarzyło – co mało prawdopodobne – że nie, to on ma na tą okoliczność „plan B” ( zapis rozmowy w protokole sesji dostępnym w internecie). Wzmiankowana dyskusja zrobiła na mnie bardzo dobre wrażenie merytorycznej rozmowy, nie mniej tu i ówdzie miałem wątpliwości. Przekazałem więc dyskutantom swoje pytania, na które odpowiedzieli mi po następnej sesji.

Panie Mirosławie, był pan przeciwny w/w poprawce budżetowej. Po wyjaśnieniu burmistrza, że jest wysokie prawdopodobieństwo terminowego wykorzystania tych środków i pozyskania za ich pomocą poważnej dotacji zewnętrznej, Pan podtrzymał swój sprzeciw. Czy może Pan wyjaśnić motywy tej decyzji?

Uważam, że Rada jest po to, by przed podjęciem decyzji radni mogli się o nią spierać. Doświadczenie z mojego gospodarstwa jest takie, ze podjętą „na siłę” budowę późnojesienną na wiosnę trzeba było rozebrać. Uważałem, że nie należy ryzykować byle jakiego wykonania poważnej budowy po to tylko, by uzyskać dotację. Przyświecał mi też przykład strażaków rajgrodzkich, którzy bardzo dbają i bardzo sobie cenią swoją remizę, którą wyremontowali własnymi rękami bez pomocy zewnętrznych dotacji. Dziś zaś widać, że nie miałem racji, moje obawy się nie sprawdziły. Budowa jest na finiszu, z czego naprawdę bardzo się cieszę.

Czy dostrzega Pan, że za kolejnymi wnioskami o pieniądze na remont i wyposażenie remizy stoi rzetelna aktywność woźnawiejskich strażaków?

Nie tylko strażaków. W Woźnej Wsi bardzo ładnie działają pani sołtys Alicja Matysiewicz i radna poprzedniej kadencji pani Milewska. Takie działania trzeba wspierać. Zastanawiam się, jakby tu do świetlicy w wyremontowanej remizie „przeflancować” bardzo udaną w Rajgrodzie inicjatywę „Klub Seniora”.

Panie Stanisławie, pańska wypowiedź po deklaracji radnego Wierzbickiego o głosowaniu przeciw poprawce budżetowej sprawiła na mnie wrażenie rywalizacji pomiędzy rajgrodzkimi a woźnawiejskimi strażakami. Na ile moje wrażenie jest zgodne z rzeczywistością?

Pańskie wrażenie jest usprawiedliwione zewnętrznym oglądem spraw. Asfalt od Bełdy dociągnięty do Kuligów, asfalt przez Podrzecze, „zaklepany” na przyszły rok asfalt do Dreństwa co da nam asfaltowe połączenie z Augustowem no i ta wspaniała remiza. To faktycznie wygląda imponująco. Tyle tylko, że te inwestycje były od dawna oczekiwane i przygotowywane. Teraz po prostu zbiegły się w czasie i to może sprawiać wrażenie rywalizacji. Natomiast uważam, ze w Radzie Miasta rywalizacji, rozumianej jako przepychanki i podchody, nie ma. Konsekwentnie, choć nie bez sporów pracujemy nad harmonijnym rozwojem gminy.

Odpowiedzi zanotował Sołtys WojciechTekst opublikowany w Piśmie Towarzystwa Miłośników Rajgrodu „Rajgrodzkie Echa”