WIDZIANE Z SOŁECKIEJ ŁAWY (47) STYCZEŃ 2016

Oceń wpis:: 
Jeszcze nikt nie glosował

  Mój, wyrażony w poprzedniej „Ławeczce”, apel o uwiarygodnienie naszych nowych najwyższych władz państwowych pozostał jak dotychczas bez echa, pozostaje więc mi uznać tą wiarygodność za niewyjaśnialną. Przejdę więc do zapowiedzianych rozważań, jak można wykorzystać Młodzieżową Radę Miasta do obywatelskiej edukacji młodzieży, czyli przyuczania jej do rozwiązywania problemów społecznych przy użyciu i z poszanowaniem prawa.

Uważam, że fundamentem sukcesu w pracy z młodzieżą jest jej poważne traktowanie. I to nie tylko z mojego punktu widzenia, ale – przede wszystkim – z punktu widzenia młodych. Mocno utkwił mi w pamięci spektakularny przykład takiego traktowania. Otóż w I Społecznym Liceum „Bednarska” istnieje Sejm Szkolny, który uchwala szkolne prawa oraz Sąd, który wedle tych praw rozstrzyga szkolne spory. Nie dopytałem, jaka jest proporcja głosów uczniów i nauczycieli w tych instytucjach ale, jak się zaraz okaże, głos uczniów nie jest bynajmniej symboliczny. Otóż razu pewnego odkryto w plecaku uczennicy flaszkę gorzałki. Dyrekcja zgodnie z regulaminem wywaliła panienkę ze szkoły. Ta jednak, zamiast potulnie zabrać papiery, udała się do Sądu Szkolnego przed którym wykazała, że regulaminu nie naruszyła. Regulamin bowiem stanowił, że wylatuje się za picie alkoholu, zaś butelkę znaleziono nierozpieczętowaną. Dziewczę nie ukrywało, że miało szczerą chęć obciągnąć flaszkę w towarzystwie, lecz miało to nastąpić po lekcjach i poza szkołą. Regulamin zaś nie przewidywał karania za posiadanie chęci oraz nie wspominał o libacjach pozaszkolnych. Sąd uczennicę uniewinnił zaś Dyrekcja przywróciła ją w prawach ucznia, co okazało się słusznym, bo wyszła na ludzi. Natomiast całkiem niedawno grupa uczniów (przećwiczono pozew zbiorowy) wyprocesowała zakaz wglądu przez nauczycieli w deklaracje maturalne. Deklaracje owe mają umożliwić Dyrekcji sprawne zorganizowanie egzaminów maturalnych, zaś Pani Anglistka wykapowała z nich, kto zamierza zdawać angielski i zaczęła stawiać tym uczniom podniesione wymagania, co automatycznie obniżyło oceny.

Gdy zastanawiam się, na czym miałoby polegać poważne potraktowanie naszej Młodzieżowej Rady Miasta (MRM), nie przychodzi mi do głowy nic innego, jak wyposażyć ją w realne kompetencje. W tej chwili uchwalony statut MRM zawiera wyłącznie możliwości opiniotwórcze. To dobrze, bo jeszcze nie wiemy, z kim mamy do czynienia. Jednakże, jeśli pojawią się rzetelne, interesujące opinie sporządzone przez MRM, być może zakończone wnioskami, można by potraktować to jako świadectwo dojrzewania i przychylić się do wniosku (Jeśli MRM potrafi taki wypracować i uzasadnić) o przyznanie inicjatywy uchwałodawczej. Nie bezpośredniej, bo to formalnie byłoby niemożliwe, ale, np. za pośrednictwem trzech radnych. Stymulowanie takiego dojrzewania wymagałoby, moim zdaniem, przydania Radzie opiekuna, czy może lepiej: konsultanta. Opiekuna niebędącego nauczycielem, bowiem osoba nauczyciela sprowadziłaby w mentalności młodych ideę MRM do roli szkolnej przybudówki, ze szkolną hierarchią osób i tematów. Zaś istnienie Młodzieżowej Rady sens będzie miało wówczas, gdy młodzi nauczą się rozwiązywać problemy swojej grupy w kontekście spraw całej społeczności gminnej.

Sołtys WojciechTekst opublikowany w Piśmie Towarzystwa Miłośników Rajgrodu „Rajgrodzkie Echa”