WIDZIANE Z SOŁECKIEJ ŁAWY (6)

Oceń wpis:: 
Średnia: 5 (2 głosujących)

  Jest dobrze – radna Joanna Rydzewska obśmiała burmistrza, że zrobił dyrektorem komunalki faceta, który przez dwa lata nie potrafił wypłacić strażakom gratyfikacji za udział w akcji gaśniczej.

   Jest dobrze – radny Marek Golubiewski zgłosił pretensję, że burmistrz zaprosił tylko wybranych radnych na uroczystość oddania do użytku nowego samochodu strażackiego, a przecież cała Rada głosowała za przeznaczeniem kasy na ten samochód.

   Jest dobrze – radny Andrzej Chiliński przy okazji omawiania zmian budżetowych zapytał, czy należy wygospodarowywać pieniądze na nagrodę dla odchodzącego na emeryturę dyrektora komunalki. Ripostował radny Marek Golubiewski, że nie ma o czym dyskutować, bo za tyle lat pracy się należy. Na to radny Chiliński odciął się nieco retorycznym pytaniem, czy kucharki zwolnione ze szkolnej stołówki też dostały nagrody.

   Jest dobrze – burmistrz wie, że Rada Miasta jest miejscem, gdzie radni walczą o interesy swoje i swoich wyborców i gdzie okazują swoje ambicje. Spokojnie wyjaśnił więc pani Rydzewskiej, że Marek Kostrzewski nie mógł wypłacić pieniędzy strażakom z Rydzewa , gdyż ci przez dwa lata nie potrafili dostarczyć listy płatniczej zgodnej z dokumentacją akcji gaśniczej i zawierającej numery kont bankowych. Panu Golubiewskiemu wyznał, że miał kłopot –rajgrodzcy strażacy wystąpili z inicjatywą zorganizowania uroczystości i zrobili zrzutkę na obiad. Nie wypadało mu więc wciskać do zrzutkowego obiadu piętnastu dodatkowych gości, zaprosił więc wąską reprezentację Rady. Radna Barbara Chrzanowska oświadczyła, że ona chętnie wzięłaby udział w obiedzie uiszczając składkę i w ten sposób został wyartykułowany wniosek, że radni mogą brać udział w niektórych uroczystościach również na własny koszt. Panu Chilińskiemu wyjaśnił, że ustalając z panem Kołowskim warunki odejścia z pracy obiecał mu nagrodę, o ile Rada uchwali na to środki. W wyniku dyskusji padł więc sensowny wniosek, by sprawę życzliwie rozpatrzyć, ale nie przed, a po kontroli Zakładu Gospodarki Komunalnej zapowiedzianej przez komisję rewizyjną.

   Pani Wanda Grygo jechała na sesję Rady Miasta pełna obaw. Pani Wanda jest urbanistą wyspecjalizowanym w sporządzaniu planów zagospodarowania przestrzennego. Ma w tej dziedzinie duże doświadczenie, także negatywne – skłóceni radni, reprezentujący interesy różnych niezadowolonych z planu osób ,potrafią odwlekać uchwalenie planu w nieskończoność. A naszej Radzie Miasta miała zarekomendować nieuwzględnienie uwag siedmiu niezadowolonych właścicieli działek. Ale jest naprawdę dobrze –radni, rzetelnie poinformowani o powodach odmowy, uchwalili plan jednogłośnie.

Sołtys Wojciech

Tekst opublikowany w Piśmie Towarzystwa Miłośników Rajgrodu „Rajgrodzkie Echa”
Komentarze

kto to jest ta W. Grygo?