WIDZIANE Z SOŁECKIEJ ŁAWY (36) LISTOPAD, GRUDZIEŃ 2014

Oceń wpis:: 
Jeszcze nikt nie glosował

   No i świat się zmienia. W naszej gminie to pragnienie zmiany dało się już rozpoznać po szerokim oddźwięku na pomysł referendum w sprawie odwołania burmistrza.Burmistrza nie odwołaliśmy i mógł skończyć to co zaczął, a w świetle efektów zakończonej kadencji nasza decyzja okazuje się jak najbardziej trafna. Ale teraz to się porobiło! Wskazany przez pana Karpińskiego kandydat na burmistrza odpadł w I turze. Z dotychczasowego składu Rady tylko trzy osoby wybrano ponownie. Jeśli dodamy do tego pana Karpińskiego - który podjął odważną decyzję i po dwóch kadencjach burmistrzowania zdecydował się zostać szeregowym radnym - to prawie trzy czwarte radnych okazuje się być debiutantami. O mądrości tych debiutantów dobrze świadczy fakt, że nWIDZIANE Z SOŁECKIEJ (38 – luty 2015)a przewodniczącego Rady jednogłośnie wybrali pana Mieczysława Gisztarowicza, który ma ogromne doświadczenie w pracy samorządowej a ponad to - co chyba ważniejsze - dobrze rozumie pojęcie służby publicznej. Pierwsza sesja nowej Rady, na której tego wyboru dokonano przebiegła w dobrej, życzliwej atmosferze, co dobrze wróży na przyszłość.

Jednakże chmura wisi nad nową Radą. Nie powstała ona w naszej gminie, lecz przywiało ją ze świata. Ta chmura składa się z nieufności, podejrzeń, oskarżeń i pomieszania, które to ingrediencje prowokują pytanie: czy myśmy tą Radę wybrali uczciwie? Zwracam się więc z apelem do pań: Hanny Tarnackiej z Obwodowej Komisji Wyborczej w Woznejwsi, pani Grażyny Orłowskiej z Komisji w Bełdzie, pani Stanisławy Szczepańskiej z Komisji w Biebrzy i pani Krystyny Matysiak z Komisji w Rydzewie. Do pracy w tych Komisjach zostały panie delegowane przez "Prawo i Sprawiedliwość". Kierownictwo tej partii oskarża panie oraz pozostałych członków komisji o sfałszowanie wyborów. Dlatego bardzo proszę, byście panie publicznie odpowiedziały na pytania:

1. W jaki sposób fałszowałyście wybory?

2. Dlaczego nie zgłosiłyście do protokołu fałszerstw dokonanych przez innych członków Komisji?

Natomiast, jeśli nie dokonywały panie fałszerstw ani nikogo na nich nie przyłapałyście, przyzwoicie by było, głośno i wyraźnie, poinformować nasza gminną społeczność, że w naszej gminie wybory przebiegły prawidłowo.

Sołtys WojciechTekst opublikowany w Piśmie Towarzystwa Miłośników Rajgrodu „Rajgrodzkie Echa”