WIDZIANE Z SOŁECKIEJ ŁAWY (27)

Oceń wpis:: 
Jeszcze nikt nie glosował

   Ucieszył mnie bardzo ten artykuł - w poprzednim numerze "RE" Koło Platformy Obywatelskiej w Rajgrodzie przedstawiło wyniki platformerskich wyborów w naszych: gminie, powiecie i regionie oraz zaprosiło współobywateli do współpracy. Dotychczas jaką-taką wiedzę, że w gminie istnieje PO mieli tylko "internetowi", teraz dość szczegółowa informacja dotarła również do "papierowych". Cenne to tym bardziej, że krążyła - nieuzasadniona jak widać - opinia, że Rajgrodzkie Echa są tylko dla wybranych. Teraz już widać, że są dla wszystkich, którzy mają coś sensownego do powiedzenia (a raczej napisania). A wzmiankowany artykuł jest nie tylko sensowny, ale i rzetelny - autor zauważył, iż burmistrz poczynił pewne inwestycje. Zauważył bez entuzjazmu -co da się zrozumieć - ale zauważył, co pozytywnie kontrastuje z obyczajami na krajowej scenie politycznej, na której konkurentom do władzy odmawia się jakichkolwiek zasług oraz odsądza od czci i wiary. Kwitując poczynione przez burmistrza inwestycje, podpisany pod artykułem "A.G" sugeruje, że warto wykorzystać silną w regionie pozycję rajgrodzkiego Koła PO do dalszego rozwoju naszej gminy i zaprasza do współpracy w tym zbożnym dziele. Nic, tylko przyklasnąć! Mam nadzieję, że konkretne propozycje dotrą do szerokiej publiczności. Sugeruję -oprócz dotychczasowych kanałów internetowych - dalsze korzystanie z łamów "RE" oraz z punktu "sprawy różne" na sesjach Rady Miasta.

   Ogarnąwszy z grubsza nasze gminne sprawy, spróbujmy spojrzeć na kłopoty naszych sąsiadów Ukraińców. Nie bacząc na mróz i pałowanie, od blisko dwóch miesięcy protestują oni przeciwko prezydentowi Janukowiczowi, który odmówił podpisania umowy stowarzyszającej Ukrainę z Unią Europejską. A w umowie tej nie było żadnych gwarancji, że w jakiejś bliżej nieokreślonej przyszłości Ukraina zostanie przyjęta do Unii. Natomiast jest pewne, że jej podpisanie spowoduje duże przykrości gospodarcze ze strony Rosji. A mimo wszystko Ukraińcy jednoznacznie pokazują, że chcą się stowarzyszyć. Warto więc chyba zastanowić się, czy nie jest to dowód na niebywałą atrakcyjność projektu politycznego jakim jest Unia Europejska. Warto też chyba pogdybać, jak byśmy się dziś czuli w przyjacielskich objęciach prezydenta Putina, gdybyśmy - przegapiając historyczny moment - nie załapali się do NATO i Unii. Warto wreszcie pamiętać, że to dzięki rozmowom przy Okrągłym Stole wszystkie polskie siły polityczne - czy to solidarnościowe czy popeerelowskie - konsekwentnie na to "załapanie" pracowały. W dwudziestą piątą rocznicę Okrągłego Stołu warto zauważyć, jak Ukraińcom brakuje takiego mebla.

Sołtys WojciechTekst opublikowany w Piśmie Towarzystwa Miłośników Rajgrodu „Rajgrodzkie Echa”
Dodaj komentarz