WIDZIANE Z SOŁECKIEJ ŁAWY (11)

Oceń wpis:: 
Jeszcze nikt nie glosował

  Pisałem w poprzednim numerze RE o konieczności podjęcia przez Radę uchwał oszczędnościowych. Z dużymi perturbacjami udało się podjąć uchwały o zamknięciu szkół w Bełdzie i Karczewie. Niezadowolonym z tej decyzji stworzyło to okazję do podjęcia starań o przeprowadzenie referendum w sprawie odwołania burmistrza. Ja bym w tym miejscu sugerował odwołanie Rady a nie burmistrza, bo to ona zamknięcie szkół uchwaliła. Ale tematem referendum zajmę się w następnym odcinku „Ławy”, wygląda bowiem na to, że do tego czasu niezadowolonym przybędą nowe powody do niezadowolenia, gdyż wiele wskazuje na to, że Rada zajmie się kolejną pozycją wydatków budżetowych wielokrotnie przewyższających analogiczne wydatki bogatszych od nas gmin ościennych. Chodzi o koszt dożywiania dzieci szkolnych. Gmina ma obowiązek zapewnienia dzieciom z rodzin o niskich dochodach ciepłego posiłku. Pieniądze na ten cel pochodzą z Ośrodka Pomocy Społecznej, zaś na Urzędzie Miasta spoczywa obowiązek zorganizowania dożywiania. Przysługuje ono 318 dzieciom przez 22 dni w miesiącu przez 10 miesięcy w roku, co daje 69960 posiłków rocznie.

  OBECNIE posiłki przygotowywane są w stołówkach szkolnych, zaś koszt produktów skalkulowany jest na 2,50 zł. na jeden posiłek, co pomnożone przez 69960 posiłków daje koszt produktów w wysokości 174 900 zł. rocznie. 80% tej kwoty pokrywa za pośrednictwem OPS-u wojewoda, zaś 20%, czyli 34980 zł. pochodzi z budżetu gminy. Ale aby z produktów przygotować posiłki, gmina utrzymuje stołówki szkolne, co kosztuje ok. 200 000 zł. rocznie. Tak więc obecnie dożywianie kosztuje rocznie ok. 375 000 zł., (koszt produktów + koszt utrzymania stołówek) z czego gmina pokrywa ok. 235 000 zł. (20% kosztu produktów + koszt utrzymania stołówek).

  GDYBY, podobnie jak Bargłów czy Grajewo, gmina zakupiła 69960 gotowych posiłków w cenie ok. 6 zł za posiłek, roczny koszt dożywiania wyniósłby ok. 420 000 zł. Po sfinansowaniu przez wojewodę ustawowych 60 %, gmina miałaby do zapłacenia ok. 168 000 zł., a w przypadku utrzymania dotychczasowej 80%-ej refundacji tylko 84 000 zł, Tak więc oszczędność pomiędzy OBECNIE a GDYBY wynosi 67 000 zł. a nawet 151 000 zł. i jest to kwota w budżecie naszej gminy poważna.

   Jest jednak pewne „ale”. Z obiadów szkolnych oprócz dzieci objętych opieką OPS-u korzysta drugie tyle dzieci nie objętych refundacją, czyli płacących za nie po 2.50 zł. Jeśli gmina zdecyduje się kupować gotowe posiłki, dzieci te, chcąc z nich skorzystać, będą musiały zapłacić za nie po ok. 6 zł. Jest to cena dużo wyższa, ale w porównaniu z realną ceną obiadu chyba nadal atrakcyjna. Niemniej decyzja Rady o zmianie systemu dożywiania przyjemna nie będzie.

Sołtys Wojciech

Tekst opublikowany w Piśmie Towarzystwa Miłośników Rajgrodu „Rajgrodzkie Echa”
Dodaj komentarz