WIDZIANE Z SOŁECKIEJ ŁAWY (10)

Oceń wpis:: 
Średnia: 4 (1 głos)

  Wygląda na to, że radni „odrobili lekcje. 24 lutego, na wniosek 7 radnych zwołano nadzwyczajną sesję Rady Miasta. Głównym punktem porządku obrad były ponownie uchwały intencyjne o likwidacji szkół w Bełdzie, Karczewie i Rydzewie, które odrzucono na poprzedniej sesji. Frekwencja niezadowolonych z zamiaru zamknięcia szkół była jeszcze większa niż poprzednio, a atmosfera zgromadzenia jeszcze gorętsza. Dopytywano się o „zdrajcę”, który uległ naciskom zwolenników likwidacji ( choć równie zasadne byłoby pytanie, kto przestał ulegać naciskom przeciwników zamknięcia). W dyskusji nie padły żadne nowe argumenty, natomiast nowe były wyniki głosowania. Zdecydowano większością 1 głosu likwidację szkół w Bełdzie i Karczewie. Natomiast 1 głosem „uratowała się szkoła w Rydzewie. „Uratowała się” piszę w cudzysłowie, ponieważ wszystko wskazuje na to, że za rok Rada ponowi procedurę likwidacyjną. Nic bowiem nie wskazuje ani na szybką poprawę finansów gminy, ani na zwiększenie liczby uczniów.

   Natomiast pojawiła się realna szansa na uratowanie szkół w Bełdzie i Karczewie. Otóż rodzice dzieci z tych szkół przedstawili burmistrzowi wniosek o utworzenie szkół społecznych zaś kilka dni później stowarzyszenie „Edukator” ( to, które prowadzi od 10 lat szkołę w Mieczach ) przysłało burmistrzowi pismo deklarujące gotowość przejęcia tych szkół. Rozwiązanie to ma swoje wady i zalety. Budżetowi gminy ulży ono w stopniu znacznie mniejszym, niż przeniesienie dzieci do szkoły w Rajgrodzie. Natomiast powstałyby ośrodki kulturalne które - jak pokazuje przykład Mieczy – znacznie mocniej integrują i aktywizują miejscowe społeczności niż szkoły prowadzone przez gminę. Jest jednak pewne „ale”. Przekazanie szkół bez podjęcia uchwały o likwidacji stwarza sytuację, w której w przypadku wycofania się „Edukatora” (np. po krótkim okresie działania lub nawet w trakcie procedury przekazywania ) gmina ponownie musi przejąć szkoły. Natomiast w przypadku przejęcia szkoły po podjęciu ostatecznej uchwały likwidacyjnej, istnieje ona dopóty, dopóki stowarzyszenie będzie ją prowadzić. Tak więc naleganie inicjatorów utworzenia szkół społecznych, by w związku z ich inicjatywą nie podejmować ostatecznej uchwały likwidacyjnej rodzi pytanie o szczerość ich intencji.

   Należy chyba jeszcze wyraźnie powiedzieć, jakie będą konsekwencje zaniechania przez gminę drastycznych oszczędności. Według pracowicie przeze mnie zebranych informacji, w bieżącym roku nie podejmiemy żadnej z planowanych inwestycji. W roku 2013 radni mogą jeszcze być w stanie uchwalić budżet „na przetrwanie”. Jeśli tego nie zrobią, budżet ustali Regionalna Izba Obrachunkowa. Natomiast w roku 2014, w związku z kalendarzem spłat kredytów i prognozą dochodów, gmina przekroczy dopuszczalny poziom zadłużenia, co skutkuje zawieszeniem władz gminnych i wprowadzeniem zarządu komisarycznego. Zadaniem komisarza jest zaś jak najszybsze spłacenie gminnych długów. Dla wykonania tego zadania ma on obowiązek ograniczyć wydatki do minimalnego poziomu, zapewniającego wykonanie ustawowych obowiązków gminy. Tak więc musi zamknąć wszelkie inwestycje, ograniczyć do minimum remonty ( w tym remonty dróg ), zracjonalizować sieć szkół, zwolnić pracowników, którzy zajmowali się wymienionymi działaniami oraz obciąć do minimalnego ustawowego poziomu wydatki socjalne ( stypendia, dożywianie dzieci, opieka społeczna). Tak więc wygląda na to, że niepodjęcie uchwał oszczędnościowych i tak przyniesie wszystkie przykre skutki z nich wynikające ( i jeszcze sporo innych ) , tyle tylko, że później o dwa lata, przez które i tak nic sensownego nie da się w gminie zrobić.

Sołtys Wojciech

Tekst opublikowany w Piśmie Towarzystwa Miłośników Rajgrodu „Rajgrodzkie Echa”
Komentarze

Oj! Chcecie oszczędzać na dzieciach? A może tak sesje bez wynagrodzenia drodzy radni? Rezygnacja z trzynastek dla pracowników gminy i szkoły? Niejednokrotnie jest tak że tylko w szkole dziecko je ciepły posiłek. O stołówki trzeba dbać a nie traktować jak kulę u nogi.