Z ŻYCIA KOŚCIOŁA 8

Oceń wpis:: 
Średnia: 4 (1 głos)

.

W sierpniu podzieliłem się z Państwem swoimi wrażeniami z ŚDM (Światowych Dni Młodzieży). Tym razem, po wrześniowym lenistwie, zajmę się, cokolwiek krytycznie, wrażeniami jakże odmiennymi od moich: z lektury opublikowanego w „Rzeczpospolitej” artykułu, który był dość szeroko komentowany i do dziś krąży w internecie:
Polak-Pałkiewicz o ŚDM: Biedny chrześcijanin patrzy na ojca Knabita

Jeśli autorka nie wie, ze powyższy tytuł nawiązuje do dramatycznego eseju Jana Błońskiego „Biedny chrześcijanin patrzy na getto” (1967 r.) , to jest ignorantką. Jeśli wie … to słów mi brakuje.

...Dzięki sakramentom, dzięki łasce Bożej, której jedynym pośrednikiem jest Kościół, gdzie ponawiana jest ofiara Chrystusa, człowiek może zostać zbawiony.
Jak to się ma do nowotestamentowego stwierdzenia, iż „Duch wieje kędy chce”?
Jak to się ma do stwierdzenia Vatikanum II, że starsi bracia w wierze będą zbawieni na równi z chrześcijanami?

...Dziś papież jedzie w świat, spotyka się z milionami ludzi i nie przedstawia kompendium wiary. Taki znak czasów....
Nigdy chyba nie ujawniła się wyraźniej zmiana, jaka nastąpiła w nauczaniu wielu ludzi Kościoła po roku 1965 (podkr. W.W.) na temat tego, kim jest Bóg i kim człowiek wobec Boga, niż w Polsce, w dniach między 26 a 31 sierpnia tego roku.
Znaczący błąd merytoryczny – nauczanie Soboru oraz zapisane w dokumentach papieskich nauczanie posoborowe jest nauczaniem Kościoła, nie zaś wielu ludzi Kościoła.

...Tak jakby same prawdy wiary dziś już nie wystarczały, jakby czegoś im brakowało.
Z punktu widzenia autorki jest znacznie gorzej – Franciszek stwierdza wprost, że nauczanie nie zapisane w Nowym Testamencie a sformułowane przez Kościół w archaicznych czasach i okolicznościach ( katechizmowe prawdy wiary to chyba połowa drugiego tysiąclecia) należy przejrzeć i zrewidować. Natomiast uparcie przypomina, że kryteria zbawienia są jednoznacznie określone w mateuszowym opisie Sądu (przeczytajcie rozdział 25 od 31 do 46 wersu – być może będziecie zaskoczeni).

...że miłosierdzie Boga ma swoje granice, że grzech może człowieka od Niego odłączyć bezpowrotnie.
W Ewangelii tego nie zapisano, zaś w teologii, obok powyższej tezy, równoprawnie rozważana jest teza, iż piekło jest puste. Ponadto, nie jestem pewien, ale to się chyba kłóci ze św. Faustyną

...Ekumenizm stał się jednym z podstawowych wyznaczników celów Kościoła po roku 1965. Chęć „nieurażania" protestantów podczas wykładu wiary zaowocowała rozpowszechnioną od najwyższych katedr po najmniejszą parafię nowomową.
Czy prośba o wybaczenie grzechów Kościoła wyrażona przez JP II u progu nowego tysiąclecia jest elementem tej nowomowy?

...Dobrą ilustracją zaadaptowania przez Kościół kulturowych środków, które nie są przecież w stanie zastąpić tradycyjnej katechezy, była droga krzyżowa w czasie ŚDM, pełna popisów akrobatycznych i baletowych, przeplatana reklamami dzieł charytatywnych. Oraz portret ojca Leona Knabita w habicie i narzuconych nań fantazyjnie czerwonych koralach, ozdabiający ulice Krakowa podczas tych dni. Trudno z tego „dowcipnego" portretu odgadnąć tożsamość płciową, nie tylko stan duchowny znanego z telewizji zakonnika.
Powyższy akapit jest chyba przykładem czepiania się dla czepiania się. Bowiem:
a/ Czy ktoś gdzieś twierdzi, że zaadoptowane środki mają zastąpić katechezę? A może przybliżyć?
b/ Czemuż by popisy akrobatyczne miały być gorsze od pokrytej śniegiem szopki stojącej w palestyńskim upale, przed którą odbywają się góralskie tańce?
c/Na swym blogu o.Knabit zauważa, że krakowskie korale w które, jako reprezentant Małopolski, przyozdobił się na plakacie są drobiażdżkiem wobec cudowności jakimi podczas pielgrzymek przystrajano JP II.

….Przyjęcie zasad ekumenizmu w wydaniu posoborowym narzuciło nie tylko pomieszanie materii, które widać w sytuacjach, kiedy niektórzy zakonnicy uważają, że można publicznie kpić z habitu, znaku przynależności do Boga, ale spowodowało uwikłanie się w sprzeczności, z których wybrnąć można jedynie, rozmywając prawdę i samą istotę chrześcijańskiego kultu. Niesie to konsekwencje w dyscyplinie kościelnej, w nauczaniu moralnym (vide adhortacja Amoris laetitia), ale przede wszystkim przejawia się w zmianie stosunku do innych wierzeń.
Gruby nietakt Franciszka – nie zaprosił pani Ewy do redagowania adhortacji i korzystał jedynie z wypowiedzi ojców soborowych.

...Niech więc muzułmanin, zamiast się nawracać, stanie się „lepszym muzułmaninem", buddysta „lepszym buddystą" itd.
Pani Ewa nie ujawnia swych propozycji na okoliczność, gdy innowierca się nie nawróci.

...„Dziś świat obraca się wokół tej – zdaniem Pawła VI – ostatecznie wyznaczonej osi: godności człowieka, jego sumienia i wolności. ( Bo w Ewangelii jednoznacznie za wzór jest podany „gorszy od poganina” Samarytanin, którego ruszyło sumienie i pochylił się nad, zlekceważoną przez kapłana, podeptaną ludzką godnością. Również Ewangelia przytacza jednoznaczne słowa Jezusa: „kto chce pójść za mną (Mt 16,24)”) Sensem istnienia nowoczesnego człowieka jest on sam. Człowiek jest królem wszechświata. Strącił z tronu Chrystusa.(nie znalazłem w Ewangelii opisu, jak On zasiadł na tronie - jest wzmianka, że zasiądzie (Mt, 25 -31)) Człowiek tak bardzo wysławia swoje autonomiczne, niezależne sumienie, że podważa nawet samą podstawę rodziny i małżeństwa" – to słowa bp. Bernarda Fellaya, przełożonego generalnego Bractwa św. Piusa X (stowarzyszenia tradycjonalistycznego, uznającego papieża za głowę Kościoła katolickiego i będącego częścią tego Kościoła, co potwierdzili zarówno Benedykt, jak i Franciszek).

a/ Nie potwierdzili, lecz przygarnęli w imię deprecjonowanego przez autorkę ekumenizmu.

b/Po wieloletnim, bezskutecznym upominaniu biskupa Lefebvre'a (założyciela w/w Bractwa), by okazał posłuszeństwo głowie Kościoła katolickiego i zastosował się do nauczania tego Kościoła, św. JP II ekskomunikował go wraz z jego Bractwem. Pani Pałkiewicz, nie mogąc pogodzić swoich poglądów ze stanowiskiem św. JP II, skwapliwie omija jego osobę, przywołując zastępczo, w miarę obojętnego Polakom, Pawła VI.

Popełniłem grzech zaniechania nie zapisując danych bibliograficznych, ale mam to wyryte w sercu : ciężko chory JP II błaga: „nie zaprzepaśćcie dorobku Soboru”. A pani Pałkiewicz okłada JPII sękatym kijem, przewrotnie nie ujawniając, o co i o kogo chodzi: Jak ognia unika identyfikatora „Sobór Watykański II” zastępując go określeniem „po roku 1965” oraz deprecjonuje dwa kluczowe wydarzenia w życiu Karola Wojtyły: Sobór Watykański II i modlitwę o pokój w Asyżu. Jest to charakterystyczne dla środowisk radiomaryjnch, których pani Polak-Pałkiewicz jest prominentną reprezentantką. Środowiskom tym w znacznym stopniu udało się zneutralizować papieskie nauczanie poprzez eksponowanie i celebrowanie ewenementu, jakim był papież-Polak przy jednoczesnym przemilczaniu wszystkiego, co w jego nauce kłóciło się z polskim lefebryzmem. Z Franciszkiem już się tak nie patyczkują - otwarcie nazywają Go idiotą, nachalnie pouczają - czego omawiany tekst jest przykładem, albo przekłamują, czego przykładem jest relacja TVP Info ze spotkania na Wawelu.

Pozwoliłem sobie zwrócić Państwa uwagę na powyższy tekst z dwóch powodów. Po pierwsze jest on przejrzystym przykładem manipulacji, jakiej jesteśmy poddawani. Po drugie, stanowi istotny przyczynek do wyjaśnienia symbiozy części kleru z nacjonalizmem. Ale o tym w następnym numerze „RE”.

Wojciech Więckowski

Dodaj komentarz