Z ŻYCIA KOŚCIOŁA 14

Oceń wpis:: 
Jeszcze nikt nie glosował

.

Drodzy Czytelnicy!

Wsłuchując się w Wasze opinie, zespół redakcyjny „RE” doszedł do wniosku, ze tematyka poruszana w niniejszej rubryce wykracza poza zainteresowania gazety lokalnej i zasugerował, aby przenieść publikacje następnych odcinków do medium zajmującego się tematyką religijną. Sugestię przenosin przyjmuję, natomiast mam wątpliwości co do sugerowanego ich kierunku.

Bowiem to właśnie z prasy religijnej czerpię wiedzę, którą w możliwie przystępnej formie staram się przekazać tym, którzy do „specjalistycznych” gazet nie zaglądają. W związku z tym, postanowiłem skorzystać z gościny na zaprzyjaźnionej stronie internetowej „Chata Wuja Toma”. Spotykają się na niej m.in ludzie, którzy w polskim Kościele - przesadnie ich zdaniem sklerykalizowanym i zbiurokratyzowanym – źle się czują. Tacy wyrośnięci, byli gimnazjaliści, którzy oczekiwanie na podpis w indeksie skracali sobie papieroskiem pod kościelnym murkiem. Co, bynajmniej, nie oznacza, że nie poszukują oni Dobra na tym ziemskim łez padole, a bywa że i poza nim. To głównie z myślą o nich zacząłem pisać niniejszą rubrykę, aby pokazać im, że pomiędzy Kościołem; którego nie lubią a niechętnymi mu krytykami, którzy wytykają jego archaiczność i nieprzystawanie do współczesności pojawił się Franciszek. Franciszek który przekonuje, że każdy, kto chce zaprzyjaźnić się z Jezusem i spróbować Jego recepty na dobre życie, może znaleźć miejsce i wsparcie w Kościele. Co wyjaśniwszy, nie tyle się z Wami żegnam, co zapraszam na w/w stronę, którą otworzycie wpisując na pasku adresu: www.chatawujatoma.net

Wojciech Więckowski