Z ŻYCIA KOŚCIOŁA 13

Oceń wpis:: 
Jeszcze nikt nie glosował

.

W 60- tą rocznicę podpisania Traktatów Rzymskich, które otworzyły drogę do przekształcenia Europejskiej Wspólnoty Węgla i Stali (EWWS) w Europejską Wspólnotę Gospodarczą (EWG), papież Franciszek wezwał przybyłych na spotkanie do Watykanu uczestników szczytu rzymskiego, by powrócili do chrześcijańskich korzeni europejskiej integracji.

W czasie konferencji prasowej poprzedzającej szczyt, premier Beata Szydło również wskazywała konieczność powrotu do wartości sformułowanych przez Ojców Założycieli integracji europejskiej. Ojcowie Założyciele, czyli minister spraw zagranicznych Francji, sługa boży* Robert Schuman oraz kanclerz RFN Konrad Adenauer w roku 1950, a więc rok przed powstaniem EWWS tak pisali w planie, na podstawie, którego EWWS powstała:

„Europa nie powstanie od razu ani w całości: będzie powstawała przez konkretne realizacje, tworząc najpierw rzeczywistą solidarność. Zgromadzenie narodów europejskich wymaga, by usunięta została odwieczna wrogość Francji i Niemiec. (…) Umieszczenie produkcji węgla i stali pod wspólnym zarządzaniem zapewni natychmiastowe powstanie wspólnych fundamentów rozwoju gospodarczego, pierwszego etapu Federacji Europejskiej, i zmieni los regionów, długo skazanych na wytwarzanie wojennego oręża, którego były najdłużej ofiarami.”
Wart zauważenia jest też cytat z ostatniego (rok 1967) przemówienia Konrada Adenauera:

„Gdy myślimy o Europie, powinniśmy także patrzeć w kierunku jej wschodniej części. Do Europy należą państwa, które posiadają bogatą europejską przeszłość. Także im należy stworzyć możliwość przystąpienia.”

W kontekście powyższych cytatów pozwolę sobie postawić dwa pytania:

- Gdzie my jesteśmy w tym powracaniu do chrześcijańskich korzeni z naszą antyniemiecką retoryką usiłującą wycofać nas z – analogicznego do francusko niemieckiego – udanego pojednania z Niemcami? Pojednania, o które tak ciężko z komunistami walczyli polscy biskupi pod przewodnictwem prymasa Wyszyńskiego i biskupa Kominka.

- Jak współbrzmi z wizją Ojców Założycieli nasza alergia na słowo „federacja”?

Wojciech Więckowski

*W Watykanie toczy się proces beatyfikacyjny Roberta Schumana.