DUDA WSPANIAŁOMYŚLNY DAWCA

Oceń wpis:: 
Średnia: 5 (3 głosujących)
 
duda dawca

  Zgodnie z ustawą z dn. 1.07.2005 o pobieraniu, przechowywaniu i przeszczepianiu komórek, tkanek i narządów (Dz.U.2009.141.1149) obowiązuje zasada domniemanej zgody na bycie dawcą, o ile zmarły nie zarejestrował swojego sprzeciwu na wykorzystanie organów w Centralnym Rejestrze Sprzeciwów.