Czy religia powinna być finansowana z budżetu państwa?