CANDIDA ALBICANS  Opiszę tu bydle wyjątkowo trudne do wytępienia, a coraz powszechniej występujące wśród społeczeństw (szczególnie tych wysokouprzemysłowionych ). Szczególnie ważnym wydaje się rozpowszechnianie wiedzy o tym dość poważnym zagrożeniu, gdyż właśnie to niewiedza bywa najczęstszą przyczyną przerostu drożdży, jak powszechniej nazywana jest grupa grzybów zamieszkujących nasze organizmy.

  Warunki w jakich żyjemy obecnie stwarzają wiele czynników sprzyjających rozwojowi grzybów w naszych organizmach. Światowa Organizacja Zdrowia opublikowała raport, z którego wynika, że nigdy wcześniej ludzkość nie była tak zagrożona grzybicami. Pasożyty różnego typu ma ponad 50%, zaś grzyby aż ponad 80% populacji!

  Ja skupię się na jednym z nich. Zwą go - #candida albicans.

    WAŻNE:
  JEST TO ARTYKUŁ AMATORSKI, MAJĄCY NA CELU UWIDOCZNIENIE PROBLEMU. ZA EWENTUALNE SKUTKI STOSOWANIA SIĘ DO ZAWARTYCH W NIM WSKAZÓWEK AUTOR STRONY NIE PONOSI ODPOWIEDZIALNOŚCI.


  »  Czytaj dalej

SPIS TREŚCI:     » Str. gł. artykułu     » Objawy     » Przyczyny     » Opis     » Leczenie     » Profilaktyka     » Zdjęcia     » Tabela     » Forum
T.J.K.

źródła: Henryk Piwnicki "Przerost drożdży", www.gastrolab.net, World Healt Organization, doświadczenia własne